نیترو جدید بلوز کامیون Game


Loading...
Like26 Dislike5

نیترو جدید بلوز کامیون Description

Rating:   83.87% with 31 votes
نیترو جدید بلوز کامیون - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آماده برای یک نام تجاری جدید چالش کامیون هیولا دریافت کنید. نیترو کامیون بلوز بازی کامیون هیولا عالی و شدید در 10 سطح است. رفتن بیش از تخته سنگ بزرگ، پرش طول رمپ و شکاف بزرگ است. جمع آوری پول در طول هر سطح و توقف گودال در گاراژ به منظور دوباره پر کردن نیترو خود را. بدون نیترو شما قادر نخواهد بود به انتخاب بیش از رمپ. با پول شما جمع آوری شما همچنین می توانید کامیون خود را بهبود بخشد. به بهترین راننده کامیون هیولا و آن لذت ببرید این استثنایی آنلاین کلید game.Use های arrow به رانندگی و تعادل کامیون. فضای مطبوعات به فعال نیترو ..

Share your نیترو جدید بلوز کامیون tips and tricks!