جدید فقط پارک آن 8 Game

Like50 Dislike19

جدید فقط پارک آن 8 Description

Rating:   72.46% with 69 votes
جدید فقط پارک آن 8 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

جدید فقط پارک آن 8 بازی پارکینگ است. آماده برای یک چالش جدید پارکینگ شدید دریافت آنلاین. گرفتن در پشت چرخ از 18 ویلر بزرگ و اثبات رانندگی و پارکینگ مهارت های خود را در 26 پارکینگ به چالش کشیدن. استفاده از کلید های arrow به هدایت و تعادل کامیون. را فشار دهید فضا برای شکستن کامیون. اگر شما فکر می کنم رانندگی یک کامیون بزرگ با یک بار سنگین آن را آسان می کند، رو به جلو و رو به عقب و سپس اثبات آن را در این بازی پارکینگ. موفق باشید شما به آن نیاز دارید! استفاده از کلید های arrow به تعادل و درایو 18 ویلر. فضای مطبوعات به ترمز.

Share your جدید فقط پارک آن 8 tips and tricks!