پارکینگ جدید خانه اسباب بازی Game


Loading...
Like26 Dislike5

پارکینگ جدید خانه اسباب بازی Description

Rating:   83.87% with 31 votes
پارکینگ جدید خانه اسباب بازی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا شما آماده برای یک اسباب بازی سرگرم کننده چالش پارکینگ جدید؟ که در آن شما باید از مهارت های خود را به پارک 18 چرخ در برخی از سخت ترین نقاط پارکینگ شما تا کنون دیده استفاده کنید! استفاده از کلید های arrow به درایو و ببینید که چگونه شما ماهر در پشت چرخ هستند! فضای مطبوعات به ترمز تریلر و کامیون اسباب بازی. کامل در هر سطح برای تبدیل شدن به بهترین راننده و ببینید که اگر شما می توانید تمام 10 سطح و 30 نقاط پارکینگ اداره کند. لذت بردن از این پارکینگ کامیون خانه و موفق باشید! آیا لذت استفاده از کلید های arrow به درایو پهلو!

Share your پارکینگ جدید خانه اسباب بازی tips and tricks!