ناروتو موتور نژاد Game


Loading...
Like29 Dislike11

ناروتو موتور نژاد Description

Rating:   72.5% with 40 votes
ناروتو موتور نژاد - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

ناروتو و دوستان او همه با دوچرخه سرد وجود دارد آماده به آهنگ های روی حیله و تزویر به رقابت با یکدیگر تنظیم شده است. ستاره های مورد علاقه و نژاد اور در نقاط مختلف 5 با 25 سطح رقابتی بازی را انتخاب کنید. بنابراین ستاره خود را و آنچه از شما در حال حاضر وقت خود را در حال انتظار برای پیدا کردن که برنده واقعی است ... کلید های arrow = درایو، N = نیترو، R = راه اندازی مجدد انتخاب کنید.

Share your ناروتو موتور نژاد tips and tricks!