ناروتو دوچرخه ماموریت Game


Loading...
Like4 Dislike1

ناروتو دوچرخه ماموریت Description

Rating:   80% with 5 votes
ناروتو دوچرخه ماموریت - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

ناروتو یک ماموریت جدید را از معلم خود کاکاشی دریافت کرده است. او به درایو دوچرخه خود را و تحویل scoll به کاکاشی بدون افتادن از دوچرخه. جاده پیش فرض و باریک است، به کمک ناروتو درایو دوچرخه با استفاده از قدرت را از دم نه به حفظ تعادل خود را بر روی دوچرخه.

Share your ناروتو دوچرخه ماموریت tips and tricks!