عضله پارکینگ اتومبیل Game


Loading...
Like10 Dislike2

عضله پارکینگ اتومبیل Description

Rating:   83.33% with 12 votes
عضله پارکینگ اتومبیل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ثابت کنیم که شما به اندازه کافی دشوار است، به اندازه کافی ماهر و به اندازه کافی سریع به پشت چرخ از یک ماشین بالا اسب بخار با یک کار رنگ سرد نشسته است. کسب تا پنج ستاره در هر سطح با تکمیل مجموعه ای از چالش پارکینگ. در عضله پارکینگ اتومبیل، پارک در تمام فضاهای پارکینگ نشان داد در هر سطح در درون محدودیت زمانی. برای پیدا کردن فضای پارکینگ، فقط به دنبال فلش است که شما را به فضای پس از فضای راهنمایی تا تسلط خود را ثابت شده است. شروع با نشان دادن توانایی به پارکینگ پارک فقط در سه فضای اندود شده تا یکی پس از دیگری. سپس چالش سخت تر از ده دستورالعمل levels.No سختی مواجه ارائه شده به شما به عنوان عضلات راه خود را

Share your عضله پارکینگ اتومبیل tips and tricks!