کوه هیل: بازگشت صفحه اصلی Game


Loading...
Like16 Dislike6

کوه هیل: بازگشت صفحه اصلی Description

Rating:   72.73% with 22 votes
کوه هیل: بازگشت صفحه اصلی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

پس از گرفتن تا کوه برای دیدن دوران کودکی خود را در خانه یک زمان گذشته، قهرمان ما می داند این زمان به سر به خانه است. او ماشین خود را طول می کشد یک بار دیگر و درایوهای پایین کوه این زمان، گرفتن را از طریق برخی از مناطق به چالش با موانع جدید و مشکلات پیش رو. شما باید مطمئن شوید که او را کامل همیشه فاصله هر چهار بخش، جمع آوری پول و خرید ارتقاء به منظور بهبود عملکرد خود را در بازی. دارای زمان باور نکردنی بازی کوه هیل: بازگشت صفحه اصلی!

Share your کوه هیل: بازگشت صفحه اصلی tips and tricks!