موتور تخریب Game


Loading...
Like93 Dislike63

موتور تخریب Description

Rating:   59.62% with 156 votes
موتور تخریب - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

بازی می گیرد در یک مرکز مجازی محموله بزرگ و ویژگی های 5 آهنگ نژاد در مسابقات مدار جدا شده است. رانندگی اتومبیل فوق العاده سریع و ضرب و شتم آنهایی که دیگر برای تبدیل شدن به بهترین راننده خارج وجود دارد. اجازه دهید نیاز خود را برای رانندگی با سرعت شما برای برنده شدن! کسب درآمد برای ارتقاء و اتومبیل های بهتر در پایان به عنوان یکی از سه رانندگان اول است. سطح گذشته در بازی یک مسابقه با destruction.Arrow کلید = درایو است. SPACE = ترمز. نمایش = تغییر C؛ R = بازگشت به آهنگ. X = خروج از بازی F = صفحه نمایش کامل ESC = خروج از تمام صفحه

Share your موتور تخریب tips and tricks!