موتور دادگاه متحرک 2 Game


Loading...
Like8 Dislike0

موتور دادگاه متحرک 2 Description

Rating:   100% with 8 votes
موتور دادگاه متحرک 2 - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

موتور دادگاه متحرک عمل بسته بندی شده خاک بازی دوچرخه با طیف گسترده ای از اراضی است. درایو راه خود را از طریق زمین های پویا که بلوک های مسیر خود را برای رسیدن به هدف در پایان سطح. بالا و پایین کلیدهای جهت دار درایو دوچرخه به جلو و عقب، و کلید های جانبی فلش برای تعادل می باشد.

Share your موتور دادگاه متحرک 2 tips and tricks!