کامیون هیولا مهتاب Game


Loading...
Like10 Dislike2

کامیون هیولا مهتاب Description

Rating:   83.33% with 12 votes
کامیون هیولا مهتاب - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

شب آن و شما را برای یک ماموریت با کامیون هیولا خود را دارند، مطمئن شوید که شما خواهد تاریکی زنده ماندن! اجازه دهید دوستان خود را ببینید که چه کسی بهترین در این حماسه و تاریکی جاده است! اگر شما برای زنده ماندن 6 سطح حماسی شما باید در مورد یک حرفه ای واقعی به عنوان یک راننده کامیون هیولا فکر می کنم! ما برای شما آرزوی موفق باشید و بازگشت را نجات دهد! کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your کامیون هیولا مهتاب tips and tricks!