هیولا کامیون سفر Game

Like14 Dislike9

هیولا کامیون سفر Description

Rating:   60.87% with 23 votes
هیولا کامیون سفر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سفارشی کردن کامیون هیولا و نژاد خود را از طریق بیابان و بیش از اتومبیل ها و موانع دیگر در حالی که تعادل کامیون خود را. گرفتن امتیاز بیشتر جمع آوری ستاره در طول راه.

Share your هیولا کامیون سفر tips and tricks!