هیولا کامیون سفر 3 Game

Like21 Dislike4

هیولا کامیون سفر 3 Description

Rating:   84% with 25 votes
هیولا کامیون سفر 3 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

یی در هکتار! مسابقه کامیون هیولا خود را بر زمین خطرناک، در خرد کردن وسایل نقلیه کمتر در لاستیک خود را بدون اوج بیش از خود، در این صفحه کلید کنترل، اسکرول سمت 2D بازی کامیون.

Share your هیولا کامیون سفر 3 tips and tricks!