هیولا کامیون سفر 3 Game

Like20 Dislike3

هیولا کامیون سفر 3 Description

Rating:   86.96% with 23 votes
هیولا کامیون سفر 3 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

یی در هکتار! مسابقه کامیون هیولا خود را بر زمین خطرناک، در خرد کردن وسایل نقلیه کمتر در لاستیک خود را بدون اوج بیش از خود، در این صفحه کلید کنترل، اسکرول سمت 2D بازی کامیون.

Share your هیولا کامیون سفر 3 tips and tricks!