هیولا کامیون سفر 2 Game

Like19 Dislike2

هیولا کامیون سفر 2 Description

Rating:   90.48% with 21 votes
هیولا کامیون سفر 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

رانندگی کامیون هیولا خود را بر روی زمین ناهموار ستاره جمع آوری و از بین بردن اتومبیل به کسب امتیاز بیشتر به ارتقاء کامیون خود را. استفاده از کلید های arrow به درایو و تعادل، و یا Z یا N برای افزایش از نیتروژن به طریق سطوح.

Share your هیولا کامیون سفر 2 tips and tricks!