هیولا کامیون سایه ها Game


Loading...
Like29 Dislike11

هیولا کامیون سایه ها Description

Rating:   72.5% with 40 votes
هیولا کامیون سایه ها - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

تبدیل پست آخرالزمانی خلبان کامیون هیولا و رانندگی را از طریق سطوح خطرناک awesomly که در مقابل شما مجموعه را به شما در سطح از دست بدهند. استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید و تعادل انتخاب کامیون هیولا کنترل کنید: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون خود را

Share your هیولا کامیون سایه ها tips and tricks!