هیولا کامیون داد و بیداد Game


Loading...
Like25 Dislike10

هیولا کامیون داد و بیداد Description

Rating:   71.43% with 35 votes
هیولا کامیون داد و بیداد - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

به نظر می رسد بیگانگان فرود آمد و تا آن را به شما به نجات زمین! هاپ در کامیون هیولا خود را، بند برخی از برج ها در بالا، و به آن! دشمنان متعدد تلاش خواهد کرد تا شما را متوقف در راه خود را به پایان. ذهن شما، همه دشمنان نیاز به نابود شود به رسیدن به پایان. با این حال، وجود خواهد داشت دعوا رئیس، و با انتخاب یو پی اس در طول راه، شما به آنها نیاز خواهد !؟ جنبش = کلید های arrow؟ هدف و ساقه = استفاده از موس خود

Share your هیولا کامیون داد و بیداد tips and tricks!