هیولا کامیون رالی Game

Like31 Dislike16

هیولا کامیون رالی Description

Rating:   65.96% with 47 votes
هیولا کامیون رالی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مسابقه در اطراف مسیر و سعی کنید برای تکمیل در وهله اول به کسب جایزه برتر. استفاده از پول نقد خود را به خرید کامیون و ارتقاء جدید، بنابراین شما می توانید برای اولین بار در تمام نژادها به پایان برساند. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your هیولا کامیون رالی tips and tricks!