هیولا حمله کامیون Game


Loading...
Like38 Dislike22

هیولا حمله کامیون Description

Rating:   63.33% with 60 votes
هیولا حمله کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

حمله کامیون هیولا یک بازی مسابقه ای است. کانال راننده درونی خود را و نژاد راه خود را به جلو. برنده هر نژاد و پیشرفت از طریق تمام 18 مرحله و 3 نژادها رئیس! جمع آوری سکه ها و کسب درآمد برای ارتقاء کامیون خود را به بهترین. استفاده از نیترو خود را به افزایش پیش رو و از بین بردن کامیون دیگر با استفاده از missiles.Arrows کلید - حرکت فاصله - پرش Z - شوت X - نیترو

Share your هیولا حمله کامیون tips and tricks!