هیولا 'بازدید کنندگان چرخ Game


Loading...
Like54 Dislike22

هیولا 'بازدید کنندگان چرخ Description

Rating:   71.05% with 76 votes
هیولا  'بازدید کنندگان چرخ - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

مهم ترین بخش از هر جنگ عرضه ثابت از زره پوش و سلاح است. در جنگ برای به خط پایان در این هیولا مسابقه رالی کامیون، شما و هیولا خدمه کامیون خود را نیاز نارنجک، bazookas، و AK-47s به از بند باز کردن در یک لحظه متوجه 'است. پیروزی در تمام هزینه. دان تی 'اجازه دهید آنها را به پایین با گرفتن جای 2. اطمینان حاصل کنید که خدمتگزاران دریافت قدرت شلیک آنها با مسابقه سریع شما نیاز truck.Use از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون.

Share your هیولا 'بازدید کنندگان چرخ tips and tricks!