هیولا گرد و غبار نژاد Game

Like17 Dislike5

هیولا گرد و غبار نژاد Description

Rating:   77.27% with 22 votes
هیولا گرد و غبار نژاد - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

در جهان از قبر جوینده خوش آمدید کامیون هیولا معروف ترین در جهان! آیا شما قادر به درایو این کامیون در سراسر این چشم انداز حماسه و آن را به پایان ذخیره کنید؟ این آسان نخواهد بود زیرا هستند از دشمن تخصیص دادن. درایو را از طریق تپه ها و خم گرد و خاکی دور برای رسیدن به خط پایان و تکمیل level.Drive با کلید های arrow خود را.

Share your هیولا گرد و غبار نژاد tips and tricks!