هیولا سازنده 2 Game


Loading...
Like82 Dislike30

هیولا سازنده 2 Description

Rating:   73.21% with 112 votes
هیولا سازنده 2 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

اگر شما عاشق بازی هیولا سازنده شما باید سعی کنید هیولا سازنده 2. از تمام بازی های کامیون این یکی با حتی پیچیده تر وظایف ساختمان بسته بندی شده. این بار شما را به یک کارخانه از پایه و اساس آن است، به ارائه مبلمان در انبار.

Share your هیولا سازنده 2 tips and tricks!