کانگستر اسب سواری Game


Loading...
Like0 Dislike0

کانگستر اسب سواری Description

کانگستر اسب سواری - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

درهم شکستن رقابت اراذل و اوباش در این بازی مسابقه ای عمل بسته بندی. ارتقا اتومبیل خود را، رانندگی سریع و استفاده از سلاح های مختلف برای رد شهرستان! استفاده از کلید های چپ و راست را به هدف تفنگ و مطبوعات فضای به پرتاب بمب.

Share your کانگستر اسب سواری tips and tricks!