بالاخره چرخش جنون پارکینگ Game


Loading...
Like3 Dislike0

بالاخره چرخش جنون پارکینگ Description

Rating:   100% with 3 votes
بالاخره چرخش جنون پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

سعی کنید مهارت های پارکینگ خود را با کنترل یک مینی ون! شما می توانید انتخاب کنید به استفاده از کلید های arrow خود را به آن کنترل، و یا شما باید این گزینه با استفاده از ماوس خود را. شما می توانید ترمز با استفاده از نوار فضا. آیا به هر چیزی سقوط نمی کند چرا که وسیله نقلیه خود را آسیب دیده می شود و همچنین مطمئن شوید که به پارک مینی ون خود را قبل از زمان منقضی می شود. سعی کنید برای تکمیل تمام سطوح دوازده شگفت انگیز و بسیاری از پاپ!

Share your بالاخره چرخش جنون پارکینگ tips and tricks!