عوامل سوار Game


Loading...
Like17 Dislike6

عوامل سوار Description

Rating:   73.91% with 23 votes
عوامل سوار - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

نفس خود را حبس و کنترل شخص یا جانور سوگلی 'ثانیه ماشین! سعی کنید تمام سکه در هر مرحله. سکه از سکه های شما را جمع آوری شما را با نقاط پاداش. سعی کنید به نمی تلنگر بر این، آن را تمام راه را به پایان برای پیشبرد. شما باید زندگی محدود است. از آن لذت ببرید تمام راه را! کنترل: کلید های arrow به سوار.

Share your عوامل سوار tips and tricks!