کوتاه اتومبیل کامیون Game


Loading...
Like7 Dislike4

کوتاه اتومبیل کامیون Description

Rating:   63.64% with 11 votes
کوتاه اتومبیل کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

کوتاه کامیون به مسابقه در اطراف آهنگ های 3D را به عنوان او تلاش کنید و با تصویب 6 کامیون دیگر. شما باید 5 توپ آتش به ساقه بر روی هر آهنگ برای متوقف کردن کامیون دیگر. موفق باشید! کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your کوتاه اتومبیل کامیون tips and tricks!