کوتاه مسابقه Game


Loading...
Like5 Dislike2

کوتاه مسابقه Description

Rating:   71.43% with 7 votes
کوتاه مسابقه - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

زمان به race..with مینی کامپیوترها! با 4 را انتخاب کنید، هر کدام با آمار خاص خود را، شما خواهید شانس به بیش از 5 تردمیل حرکت کنید. برخی خواهد بود جاده اولیه خود را. دیگران شما را به یک واحه ساحل، و یا حتی استراحت استوایی با یک اقیانوس زیبا منجر شود. مهارت های ویژه و نقاط نفت کمک خواهد کرد که کم کردن سرعت مخالفان خود را، و افزایش نیترو خواهد شد که سرب اضافی دریافت کنید. چه از شما انتظار دارند؟ ثابت شما دوباره 'بهترین!

Share your کوتاه مسابقه tips and tricks!