کمیته مبارزه با سانسور مگا پارکینگ Game


Loading...
Like278 Dislike140

کمیته مبارزه با سانسور مگا پارکینگ Description

Rating:   66.51% with 418 votes
کمیته مبارزه با سانسور مگا پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پرنیان کمیته مبارزه با سانسور معتاد، مراقب! در اینجا می آید عالی کمیته مبارزه با سانسور بازی مگا پارکینگ. گرفتن در پشت چرخ از ماشین فانتزی و درایو خود را به آن از طریق صحنه های 3D از بلوک های جهان بعد از فلش. سعی کنید به جمع آوری تمام ستاره در طول راه به مقصد خود را که در آن شما باید از وسیله نقلیه با دقت به نقطه پارکینگ هدایت قبل از زمان اجرا می شود. اما مراقبت، شما باید تصادفات و جلوگیری از برخورد و یا شما از دست خواهد داد.

Share your کمیته مبارزه با سانسور مگا پارکینگ tips and tricks!