فقط پارکینگ نظامی Game


Loading...
Like23 Dislike10

فقط پارکینگ نظامی Description

Rating:   69.7% with 33 votes
فقط پارکینگ نظامی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارکینگ نظامی تنها یک بازی پارکینگ است. کار شما این است به پارک کامیون نظامی خود را. تست توانایی شما برای پارک وسیله نقلیه حساس نظامی در پارکینگ. سعی کنید به آمار موانع زیاد نیست و یا شما خواهد کامیون خود را صدمه بزند و بازی تمام خواهد شد. تصویب تمام سطوح و برنده بازی است. سطح پخش اگر شما سقوط و به یاد داشته باشید که در آن موانع were.Use کلید های arrow به بازی این بازی.

Share your فقط پارکینگ نظامی tips and tricks!