نظامی ماموریت کامیون Game


Loading...
Like18 Dislike11

نظامی ماموریت کامیون Description

Rating:   62.07% with 29 votes
نظامی ماموریت کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

تاریخ نظامی و حمل و نقل برخی از محموله مهم را از یک واحد به دیگر. کامیون خود را به طور کامل لود زمانی که بازی شروع، و شما باید مطمئن شوید که شما را حداقل یک جعبه به پایان. بسیار مراقب باشید که چگونه شما درایو، شما باید برای حفظ تعادل خود را در همه زمان ها به منظور سقوط نیست و یا از دست دادن بار خود را. عجله بسر می رسانید، به دلیل زمان یک جزء مهم به نمره خود را است. هم بزرگ است! استفاده از کلید های arrow خود را به رانندگی کنید.

Share your نظامی ماموریت کامیون tips and tricks!