اردوگاه نظامی پارکینگ Game


Loading...
Like23 Dislike6

اردوگاه نظامی پارکینگ Description

Rating:   79.31% with 29 votes
اردوگاه نظامی پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

تاریخ ارتش به عنوان یک راننده تانک. ماموریت شما این است برای پارک وسیله نقلیه در اردوگاه های نظامی. پس از فلش شما نقطه مناسب برای پارک مخزن را پیدا کنید. آگاه باشید که اردوگاه های نظامی پر از موانع است که شما باید برای اجتناب از هستند، در غیر این صورت شما ممکن است مخزن شما آسیب برساند. سعی کنید برای قرار دادن مخزن در جای مناسب در یک قطعه دیگر از فرماندهان خود را خواهد شد بسیار عصبانی. باشید که بهترین راننده تانک! لذت بردن از!

Share your اردوگاه نظامی پارکینگ tips and tricks!