میکرو دوچرخه استاد Game

Like7 Dislike0

میکرو دوچرخه استاد Description

Rating:   100% with 7 votes
میکرو دوچرخه استاد - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

نگاهی به این مسابقه میکرو کمی در سفر در سراسر میز، قفسه کتابخانه، و تجهیزات اداری مختلف به شما به عنوان تسخیر انواع زمین دسکتاپ. استاد هنر با تکیه بر این خاک دوچرخه مینی زیرا کوچکترین خطا می تواند در یک انفجار تند و زننده نتیجه! استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت به بالا و بیش از موانع عادی.

Share your میکرو دوچرخه استاد tips and tricks!