اورژانس پزشکی Game


Loading...
Like27 Dislike8

اورژانس پزشکی Description

Rating:   77.14% with 35 votes
اورژانس پزشکی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

این زمان خود را به صرفه جویی در همه قربانیان مجروح در حوادث، بنابراین در پشت چرخ از ون اورژانس خود را دریافت کنید و رانندگی در اطراف شهرستان به همان سرعتی که شما می توانید، جمع آوری امتیاز و پارکینگ درست است. شما یک مینی بازی بسیار سرگرم کننده که در آن شما می توانید کمک های اولیه به قربانیان را داشته باشد. همانطور که شما در بازی پیشرفت سطح تبدیل خواهد شد بیشتر به چالش کشیدن، اما شما می توانید کنار بیایید اگر شما خودتان را خرید برخی از ارتقاء و پر کردن کیت پزشکی خود را. آیا بسیاری از سرگرم کننده بازی اورژانس پزشکی!

Share your اورژانس پزشکی tips and tricks!