مت Rempit تعقیب Game

Like38 Dislike9

مت Rempit تعقیب Description

Rating:   80.85% with 47 votes
مت Rempit تعقیب - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

مت Rempit، اجرایی شرکت متهم به فساد، تا به حال به توسل به خشونت به خود را از چنگال مقامات را آزاد کند. سوار دوچرخه خود را از طریق بزرگراه ها، گول زدن گلوله پلیس و با آرایه ای از سلاح دفاع از خود! کنترل: W.A.S.D و یا کلید های arrow به رانندگی کنید. هدف از موس و شلیک کنید. 1-6 به سوئیچ سلاح.

Share your مت Rempit تعقیب tips and tricks!