پارکینگ مریخ نورد افراطی Game


Loading...
Like14 Dislike10

پارکینگ مریخ نورد افراطی Description

Rating:   58.33% with 24 votes
پارکینگ مریخ نورد افراطی - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آیا شما آماده برای یک اکسپدیشن در مریخ است؟ شما می توانید بین چهارده وسایل نقلیه مریخ نورد فضای مختلف را انتخاب کنید و در پشت چرخ خود را دریافت کنید، در تلاش برای رانندگی و به درستی پارک آنها. شانزده سطح شدید وجود دارد که شما را وادار به بازی و شما قطعا برنده اگر شما یک امتیاز سه ستاره برای هر یک. دنبال فلش کنید و سعی کنید برای پیدا کردن نقطه پارکینگ بدون توفنده. سرعت و پایان قبل از زمان اجرا می شود. دارای زمان باور نکردنی بازی پارکینگ مریخ نورد شدید!

Share your پارکینگ مریخ نورد افراطی tips and tricks!