ماریو جنگ کامیون Game


Loading...
Like34 Dislike8

ماریو جنگ کامیون Description

Rating:   80.95% with 42 votes
ماریو جنگ کامیون - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

ماریو جنگ کامیون بازی مسابقه ای است. ماریو، خر کنگ و Bowser خود در رقابت با یکدیگر به ببینید که چه کسی بهترین مسابقه است. حرکت به هر آهنگ و پایان در وهله اول به پیشرفت. جمع آوری سکه ها و استفاده از Boost نیترو خود را به شما است که لبه های اضافی رقابتی می دهد. مطمئن شوید که شما تعادل خود را نگه دارید و نه کلید crash.Use فلش بازی، N برای نیترو و R برای راه اندازی مجدد.

Share your ماریو جنگ کامیون tips and tricks!