Mapamond سفر Game


Loading...
Like1 Dislike2

Mapamond سفر Description

Rating:   33.33% with 3 votes
Mapamond سفر - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

بسته کیسه های خود دلیل این که شما دوباره 'در مورد را به یک سفر در سراسر جهان. Journery شروع می شود در مصر و continutes به چین، روسیه و پس از آن در نهایت: امریکا است. این بازی دارای 4 سطح و هر و هر یک از آنها می گیرد در یک کشور دیگر. در تعطیلات خود را ممکن است برخی از موانع و یا پاداش بسته به رفتار شما وجود دارد. لذت بردن از!

Share your Mapamond سفر tips and tricks!