درایور مافیا: اومرتا Game


Loading...
Like73 Dislike26

درایور مافیا: اومرتا Description

Rating:   73.74% with 99 votes
درایور مافیا: اومرتا - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آیا شما آماده برای پیوستن به مافیای؟ آنها به شما برخی از ماموریت های برای دیدن اگر شما به اندازه کافی خوب به بخشی از خانواده خود را می دهد. گرفتن در پشت چرخ از یکی از وسایل نقلیه نفیس ترین شما تا به حال لمس کنید و سعی کنید به دنبال دستورالعمل نزدیک. است بسیاری از رانندگی و پارکینگ درگیر و شما می توانید از سه نوع مختلف از ماموریت وجود دارد! شما همچنین می ده سنگهای در موجودی خود را به شما می تواند به بازی ادامه اگر شما سقوط استفاده کنید، اما شما باید برای استفاده از آنها بسیار با دقت. کشف جهان فوق العاده از درایور مافیا: اومرتا!

Share your درایور مافیا: اومرتا tips and tricks!