پارکینگ لوکس Game


Loading...
Like21 Dislike7

پارکینگ لوکس Description

Rating:   75% with 28 votes
پارکینگ لوکس - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

زمان به قلم مو رنگ کردن مهارت های پارکینگ خود را و آزمایش برخی خودروهای لوکس! پارک آنها را کاملا قبل از زمان خود را اجرا می شود و جلوگیری از هر گونه تداوم ممکن است، یا این صاحبان فانتزی واقعا به شما می دهد یک زمان سخت ... و شما دون 'تی می خوام از دست دادن کار خود، انجام دهید؟ وجود دارد 'SA سردستهزنان خودرو در اطراف، درخشان و صورتی، همه جا پارک شده - آن درس می دهد و می آموزند که دختر چگونه آن را انجام دهید! آماده؟ ... تنظیم، برود!

Share your پارکینگ لوکس tips and tricks!