لوئیجی و گیدو: راش تایر Game


Loading...
Like52 Dislike15

لوئیجی و گیدو: راش تایر Description

Rating:   77.61% with 67 votes
لوئیجی و گیدو: راش تایر - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

لوئیجی و گیدو مشغول عجله از مشتریان می باشد. راهنما گیدو برای لاستیک secial نگاه و آنها را به پمپ. پاک کردن راه با فشار دادن لاستیک با کلید های arrow. آن را سریع! هر سطح به پایان رسیده و مشتری خود را ترک خواهد کرد اگر شما را بیش از حد طولانی است. می تواند به شما کمک کند گیدو برای لاستیک ویژه نگاه و آنها را به پمپ؟

Share your لوئیجی و گیدو: راش تایر tips and tricks!