از دست دادن حرارت 3: بزرگراه قهرمان Game


Loading...
Like1244 Dislike443

از دست دادن حرارت 3: بزرگراه قهرمان Description

Rating:   73.74% with 1687 votes
از دست دادن حرارت 3: بزرگراه قهرمان - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آنها با شما تماس یک جنایتکار ... اما شما ترجیح می دهند به از خود را به عنوان قهرمان بزرگراه. این ها 'تعقیب جدید! شروع خودرو و رانندگی را از طریق شهرستان تکمیل ماموریت های مختلف و در حال فرار از پلیس. ثابت شما دوباره 'یک راننده فوق العاده!

Share your از دست دادن حرارت 3: بزرگراه قهرمان tips and tricks!