راننده اتوبوس بلند Game

Like35 Dislike9

راننده اتوبوس بلند Description

Rating:   79.55% with 44 votes
راننده اتوبوس بلند - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

شما یک راننده اتوبوس و شما باید مهارت های پارکینگ خود را نشان می دهد در حالی که بازی این بازی جدید درایور طولانی اتوبوس. رانندگی اتوبوس خود را همراه شهرستان ها، پارک آن را در اتوبوس و جلوگیری از هدف قرار دادن ماشینهای دیگر. مراقب باشید، صرفه جویی در اتوبوس بلند خود را و دان 'تی گرفتن سقوط کرد. کنترل: استفاده از کلید های arrow به درایو و فاصله به استفاده از ترمز دستی.

Share your راننده اتوبوس بلند tips and tricks!