بلند راننده اتوبوس 2 Game


Loading...
Like26 Dislike8

بلند راننده اتوبوس 2 Description

Rating:   76.47% with 34 votes
بلند راننده اتوبوس 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

به عنوان یک راننده اتوبوس در برخی از حومه های مسکونی سعی کنید خودتان را. رانندگی اتوبوس در یک مسیر از یک اتوبوس توقف به دیگر، جلوگیری از توفنده با اتومبیل و مراقب باشید با کلید های arrow به رانندگی pedestrians.Use و فاصله به استفاده از ترمز دستی.

Share your بلند راننده اتوبوس 2 tips and tricks!