لابی RC مسابقه 3D Game


Loading...
Like17 Dislike7

لابی RC مسابقه 3D Description

Rating:   70.83% with 24 votes
لابی RC مسابقه 3D - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

لابی RC مسابقه 3D یک بازی رانندگی است. مسابقه با زمان در سراسر چندین آهنگ های مختلف با شما RC کوتاه خودرو. شما چن تمام لابی در دسترس به درایو در اطراف، اما مطمئن شوید که به شما گرفتن پست های بازرسی برای تکمیل دور. اگر شما دون 'تی پایان 3 دور در زمان پس از آن شما را در مسیر faile. لذت بردن از 3D بزرگ و از آن لذت ببرید با فقط ساده رانندگی در سطح 12.Use WASD یا کلیدهای پیکان برای رانندگی. استفاده از فضا برای ترمز دستی و C تغییر دوربین.

Share your لابی RC مسابقه 3D tips and tricks!