پارکینگ خط Game


Loading...
Like1 Dislike1

پارکینگ خط Description

Rating:   50% with 2 votes
پارکینگ خط - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

به عنوان یک راننده تانک ها تاریخ نظامی و سعی کنید به آن را به پارک در اردوگاه، پس از فلش و جستجو برای نقطه پارکینگ هایلایت شده است. اما آگاه باشید که اردوگاه های نظامی پر از موانع است که شما باید برای اجتناب از هستند، در غیر این صورت شما ممکن است مخزن شما آسیب برساند. سعی کنید برای تکمیل ماموریت خود را قبل از زمان اجرا می شود. هشت سطح سرگرم کننده برای شما را به بازی وجود دارد، بنابراین سعی کنید به همه آنها را کامل با بهترین نمره ممکن. یک مقدار زیادی از سرگرم کننده است!

Share your پارکینگ خط tips and tricks!