خط پارکینگ ماشین Game


Loading...
Like2 Dislike0

خط پارکینگ ماشین Description

Rating:   100% with 2 votes
خط پارکینگ ماشین - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

انتخاب و سفارشی خودرو خود را در این خط بردار بازی پارکینگ، Vinyls و اخلال گران خود را انتخاب کنید و یا خود را ایجاد کنید. رانندگی ماشین سفارشی خود را به پارکینگ خود را پس از برداشتن تمام سکه، بنابراین این بدون آسیب بیش از حد به پاداش هم دریافت و پایان حتی سریع تر. سازمان دیده بان برای موانع و رانندگی اتومبیل و پارک به همان سرعتی که ممکن است!

Share your خط پارکینگ ماشین tips and tricks!