پارکینگ اتومبیل لیندا Game

Like18 Dislike8

پارکینگ اتومبیل لیندا Description

Rating:   69.23% with 26 votes
پارکینگ اتومبیل لیندا - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

لیندا به تازگی بدست یک ماشین جدید اما او مشکل پارکینگ است. شما باید کمک لیندا به پارک ماشین به نقطه سمت راست. کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your پارکینگ اتومبیل لیندا tips and tricks!