یاد بگیرید برای پرواز 2 Game


Loading...
Like23 Dislike6

یاد بگیرید برای پرواز 2 Description

Rating:   79.31% with 29 votes
یاد بگیرید برای پرواز 2 - بازی های مسابقه ای - بازی های ماشین

شما قادر به یاد بگیرند که چگونه به پرواز بودند، اما یخ پارهها شما را متوقف و خرد رویاهای خود. در حال حاضر شما به عقب هستید برای انتقام! استفاده از / فلش راست چپ یا A / D به هدایت، نوار فضا برای استفاده از Boost، هر کلید برای فعال ثانی خاص. (همه کنترل را می توان در منو گزینه های سفارشی، با امکان استفاده از ماوس به جای صفحه کلید)

Share your یاد بگیرید برای پرواز 2 tips and tricks!