آخرین امید اتوبوس Game

Like3 Dislike1

آخرین امید اتوبوس Description

Rating:   75% with 4 votes
آخرین امید اتوبوس - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی اتوبوس خود را از طریق انبوهی از زامبی. انتخاب کنید تا افرادی که در این جهنم جان سالم به در و ارائه آنها به سرپناه. ارتقا اتوبوس شما و گسترش کلید squad.Arrow به رانندگی کنید. نوار فضا برای ترمز دستی.

Share your آخرین امید اتوبوس tips and tricks!