لامبورگینی مسابقه چالش Game


Loading...
Like20 Dislike9

لامبورگینی مسابقه چالش Description

Rating:   68.97% with 29 votes
لامبورگینی مسابقه چالش - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

لامبورگینی مسابقه چالش است همه چیز در مورد سرعت و چرخش سریع است، اما اگر شما یک مسابقه با تجربه، شما دون 'تی به نگرانی. حداقل نه در مسیر اول است. برخی از ویژگی های روی حیله و تزویر آن اضافه شده است، برای مثال انسداد جاده که شما را گمراه خواهد کرد اگر شما توجه کنید، وقت با ارزش خواهد شد فورا از دست داد. پس از همه، هدف شما این است را به نفع خود مسابقه، تنها در این راه شما را قادر به رسیدن به دور بعدی. کامل تمام پنج دور قبل از هر کس و آنها را نشان می دهد که رئیس است در این آهنگ.

Share your لامبورگینی مسابقه چالش tips and tricks!