کودکان و نوجوانان تعمیر چرخه Game

Like170 Dislike46

کودکان و نوجوانان تعمیر چرخه Description

Rating:   78.7% with 216 votes
کودکان و نوجوانان تعمیر چرخه - بازی های دوچرخه - بازی های ماشین

در اینجا بچه است خیلی علاقه دوچرخه سواری است، اما متاسفانه چرخه تعمیر و کثیف. کمک به بچه به درخواست روغن زنگ و تمیز آن را، تعمیر چرخه، تغییر قطعات شکسته و در نهایت رنگ چرخه با رنگ زیبا و جذاب است. اجازه دهید بچه سوار فوق العاده است. کنترل: استفاده از موس به بازی.

Share your کودکان و نوجوانان تعمیر چرخه tips and tricks!