کایاک قایق پارکینگ Game


Loading...
Like7 Dislike1

کایاک قایق پارکینگ Description

Rating:   87.5% with 8 votes
کایاک قایق پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک کایاک خود را در پارکینگ بدون قرار دادن هر گونه موانع شما دریافت می کنید نمره برای چگونه سریع شما می توانید کایاک خود را در نقطه پارکینگ خود را پارک تا ردیف سریع اما بی خطر به عنوان اگر شما آمار هر مانع شما سطح شکست و باید برای شروع دوباره آن را از شروع می شود. در برابر دادن به حرکت به بعدی از کلید های arrow به حرکت level.use به منطقه پارکینگ.

Share your کایاک قایق پارکینگ tips and tricks!